Vă invităm să consultaţi ultimele informaţii disponibile:

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)

 

Denumire proiect: Sprijin pregatitor pentru intocmirea Strategiei de Dezvoltare Locala Castra Traiana

Beneficiar: Asociatia Grupul de Actiune Locala Castra Traiana

Valoarea totala eligibila a proiectului: 11.201,80 euro

Din care:
Finantare publica prin PNDR: 11.201,80 euro
Cofinantarea privata a beneficiarului: 0 euro

 

Demarare: 22.12.2015
Finalizare: 21.03.2016

 

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA - FEADR

 

Program Grupuri de Lucru si activitati de consultare desfasurate de 
Asociatia GAL Castra Traiana

 

Data si ora                    Locul desfasurarii           Activitatea

16.02.2016, ora 14          Daesti, primarie               Grup de Lucru
16.02.2016, ora 15          Daesti, primarie               Consultare
17.02.2016, ora 15:30     Brezoi, primarie               Grup de Lucru
17.02.2016, ora 16:30     Brezoi, primarie               Consultare
18.02.2016, ora 14          Daesti, primarie               Grup de Lucru
18.02.2016, ora 15          Daesti, primarie               Consultare

 

 

Calendar activitati de informare si animare desfasurate de Asociatia GAL Castra Traiana

 

Data si ora                      Locul desfasurarii     Activitatea
14.01.2016, ora 12           Salatrucel, primarie     Informare
14.01.2016, ora 12.30      Salatrucel, primarie     Animare
14.01.2016, ora 14           Berislavesti, primarie  Informare
14.01.2016, ora 14.30      Berislavesti, primarie  Animare

15.01.2016, ora 9            Brezoi, primarie          Informare
15.01.2016, ora 9.30        Brezoi, primarie          Animare

15.01.2016, ora 12           Daesti, primarie          Informare
15.01.2016, ora 12.30      Daesti, primarie          Animare

18.01.2016, ora13            Bujoreni, primarie       Informare

18.01.2016 ora 13.30        Bujoreni, primarie      Animare

18.01.2016, ora 14.30      Muereasca, primarie    Informare
18.01.2016, ora 15           Muereasca, primarie   Animare

20.01.2016, ora 11           Racovita, primarie      Informare
20.01.2016, ora 11.30      Racovita, primarie      Animare
20.01.2016, ora 14          Perisani, primarie       Informare
20.01.2016, ora 14.30      Perisani, primarie      Animare
21.01.2016, ora 11.30      Malaia, primarie         Informare
21.01.2016, ora 12          Malaia, primarie         Animare
21.01.2016, ora 14          Voineasa, primarie     Informare
21.01.2016, ora 14.30      Voineasa, primarie     Animare

27.01.2016, ora 10          Suici, primarie            Informare

27.01.2016, ora 10.30      Suici, primarie           Animare

 

Pe aceasta cale invitam partenerii si toti factorii interesati din teritoriu sa participe la aceste intalniri. 

In data de 23.10.2015, la Sibiu, va fi organizata sub patronajul FNGAL (Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala), o intalnire a GAL-urilor din Regiunile de Dezvoltare Centru si Sud-Vest Oltenia. Vor participa reprezentanti ai AMPNDR si AFIR, urmand a fi discutate probleme legate de finalizarea implementarii Axei 4 LEADER PNDR 2007-2013, precum si prezentarea unor exemple de bune practici. In urma consultarii cu beneficiarii GAL Castra Traiana care nu au finalizat implementarea proiectelor, vom prezenta reprezentantilor AFIR si AMPNDR eventualele observatii ale acestora, precum si observatii asupra implementarii strategiei GAL  Castra Traiana. Rugam si pe aceasta cale beneficiarii GAL sa ne comunice eventuale situatii critice in implementarea proiectelor lor, pentru a le putea comunica mai departe, solicitand rezolvarea acestora.

Cele mai performante grupuri de acțiune locală (GAL), care deruleaza proiecte finantate cu fonduri europene nerambursabile, disponibile prin PNDR 2007-20213, au fost premiate de ministrul Agriculturii Daniel Constantin, la RuralFest 2015.
Clasamentul a fost stabilit de Directia Generala Dezvoltare Rurala, din cadrul MADR. Mihai Herciu, directorul acesteia, a precizat ca s-a tinut cont de nivelul de contractare, nivelul de plata si impactul proiectelor derulate de GAL-urile premiate asupra comunitatii locale.
Astfel, primele 10 GAL-uri din clasament au reusit sa acceseze fonduri europene nerambursabile in valoare de peste 27,35 de milioane de euro, in vreme ce sumele incasate efectiv de acestea se ridica la peste 20 de milioane de euro.
O sectie aparte a constituit-o cea de premiere a GAL-urilor care au demarat proiecte in comun. Ministrul Daniel Constantin a remarcat si faptul ca aceste proiecte au avut ca obiectiv stimularea turismului rural si le-a transmis reprezentantilor GAL-urilor premiate ca este nevoie de cat mai multe proiecte de cooperare in domeniu.

 

Mai multe pe: http://www.stiriagricole.ro/gal-urile-campioane-la-accesarea-fondurilor-europene-nerambursabile-prin-pndr-vezi-topul-celor-mai-performante-29433.html

Va informam ca pana la data de 30 octombrie 2015, AFIR inca are deschise sesiuni de depunere a cererilor de finantare pentru masurile: 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
Ghidurile Solicitantului dar si anunturile cererilor de proiecte pentru masurile de mai sus pot fi consultate pe site-ul AFIR, www.afir.info.

Grupul de Actiune Locala Castra Traiana anunta ca in urma evaluarii de catre APDRP a proiectelor beneficiarului Com. Suici, jud. Arges, pe masura 41.322, acestea au fost declarate eligibile.