Vă invităm să consultaţi ultimele informaţii disponibile:

Elemente noi din propunerea Comisiei privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Îmbunătățirea coordonării între fondurile din cadrul strategic comun în vederea îndeplinirii obiectivelor Europa 2020, printr-un regulament comun pentru fondurile EU, armonizarea anumitor norme și prevederi; printr-un Cadru Strategic Comun (CSC) pentru aceste fonduri UE care să ajute coordonarea la nivel comunitar; și prin Contracte de Parteneriat (CP), asistând coordonarea la nivel național.

Un nou cadru pentru asistarea funcționării fără probleme și eficiente a tuturor programelor de dezvoltare rurală, prin „condiționalități ex-ante " (condiții necesare pentru utilizarea eficientă a sprijinului UE); și prin asigurarea unei rezerve de performanță destinată fiecărui program în vederea recompensării progresului satisfăcător raportat la obiectivele selectate.

Citeşte mai departe: Politica de dezvoltare rurală după 2013

Publicația Tematică Nr. 2 - Bune Practici și Inovare “Bune Practici și Inovare” este concepută ca un ghid introductiv, ușor de citit, fiind menită a disemina activitatea și rezultatele GLT 2 „Schimburi de bune practici pentru GAL-uri”, fiind adresată tuturor celor interesați de activitatea grupurilor de lucru tematice, membrilor acestora, membrilor RNDR, beneficiarilor și posibililor beneficiari ai PNDR 2007-2013.

Publicația este structurată în trei părți: o primă parte dedicată prezentării unor aspecte generale teoretice legate de bunele practici, o a doua parte dedicată unui aspect important: inovarea ca aplicare a cunoștințelor noi pentru a rezolva problemele vechi, și o a treia parte în care se prezintă prima întâlnire a GLT 2 „Schimburi de bune practici pentru GAL-uri”.

Citeşte mai departe: RNDR: Bune Practici și Inovare

BrezoiNimic nu e simplu. Nici măcar investițiile ieftine nu sunt ușor de făcut. GAL Castra Traiana este în sfârșit funcțional. Implementarea primelor proiecte de dezvoltare locală în zonă este în acest fel ceva mai aproape.

După aproape 2 ani de pregătire, constituire şi aşteptare, Grupul de Acţiune Locală „Castra Traiana” şi-a luat în serios rolul de facilitator al dezvoltării locale.

Deşi etapele administrative – constituirea grupului de acţiune ca organizaţie non-profit, semnarea contractului de finanţare, raportările semestriale către Autoritatea de Management şi APDRP – au făcut ca rotiţele Odăii să se învârtă şi mai repede decât de obicei, lucrurile au intrat în sfârşit pe făgaşul lor.

Citeşte mai departe: GAL Castra Traiana – de la teorie la practică

Măsura 41, Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

Abordarea LEADER – „de jos în sus” – reprezintă o modalitate ce permite Grupului de Acţiune Locală să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul sau, măsuri transpuse în strategiile de dezvoltare locală, pentru a pune în valoare potenţialul endogen al teritoriului.

Prin Măsura 41, Grupurile de Acţiune Locală pot implementa şi proiecte integrate de dezvoltare locală, ce pot acoperi mai multe submăsuri/componente din cadrul aceleași măsuri. Implementarea acestor proiecte se va realiza conform descrierii din Planul de Dezvoltare Locală.

Citeşte mai departe: Ce înseamnă Măsura 41?

Prezentare. Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, creşterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populaţiei şi depopularea rurală sunt numai o parte din factorii care afectează zona rurală şi care solicită implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private şi valorificarea resurselor locale (fizice, umane şi financiare) pentru elaborarea şi punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală.

Scurt istoric. La nivel european, necesitatea Programului LEADER a apărut în 1990, când, programele publice pentru dezvoltare rurală din multe ţări erau limitate, în ceea ce priveşte obiectivul intervenţiilor lor, fiind administrate într-un mod tradiţional de sus în jos (de la nivel central spre cel local).

Citeşte mai departe: Programul LEADER - noi oportunităţi de dezvoltare rurală