Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)

 

Denumire proiect: Sprijin pregatitor pentru intocmirea Strategiei de Dezvoltare Locala Castra Traiana

Beneficiar: Asociatia Grupul de Actiune Locala Castra Traiana

Valoarea totala eligibila a proiectului: 11.201,80 euro

Din care:
Finantare publica prin PNDR: 11.201,80 euro
Cofinantarea privata a beneficiarului: 0 euro

 

Demarare: 22.12.2015
Finalizare: 21.03.2016

 

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA - FEADR

 

Program Grupuri de Lucru si activitati de consultare desfasurate de 
Asociatia GAL Castra Traiana

 

Data si ora                    Locul desfasurarii           Activitatea

16.02.2016, ora 14          Daesti, primarie               Grup de Lucru
16.02.2016, ora 15          Daesti, primarie               Consultare
17.02.2016, ora 15:30     Brezoi, primarie               Grup de Lucru
17.02.2016, ora 16:30     Brezoi, primarie               Consultare
18.02.2016, ora 14          Daesti, primarie               Grup de Lucru
18.02.2016, ora 15          Daesti, primarie               Consultare

 

 

Calendar activitati de informare si animare desfasurate de Asociatia GAL Castra Traiana

 

Data si ora                      Locul desfasurarii     Activitatea
14.01.2016, ora 12           Salatrucel, primarie     Informare
14.01.2016, ora 12.30      Salatrucel, primarie     Animare
14.01.2016, ora 14           Berislavesti, primarie  Informare
14.01.2016, ora 14.30      Berislavesti, primarie  Animare

15.01.2016, ora 9            Brezoi, primarie          Informare
15.01.2016, ora 9.30        Brezoi, primarie          Animare

15.01.2016, ora 12           Daesti, primarie          Informare
15.01.2016, ora 12.30      Daesti, primarie          Animare

18.01.2016, ora13            Bujoreni, primarie       Informare

18.01.2016 ora 13.30        Bujoreni, primarie      Animare

18.01.2016, ora 14.30      Muereasca, primarie    Informare
18.01.2016, ora 15           Muereasca, primarie   Animare

20.01.2016, ora 11           Racovita, primarie      Informare
20.01.2016, ora 11.30      Racovita, primarie      Animare
20.01.2016, ora 14          Perisani, primarie       Informare
20.01.2016, ora 14.30      Perisani, primarie      Animare
21.01.2016, ora 11.30      Malaia, primarie         Informare
21.01.2016, ora 12          Malaia, primarie         Animare
21.01.2016, ora 14          Voineasa, primarie     Informare
21.01.2016, ora 14.30      Voineasa, primarie     Animare

27.01.2016, ora 10          Suici, primarie            Informare

27.01.2016, ora 10.30      Suici, primarie           Animare

 

Pe aceasta cale invitam partenerii si toti factorii interesati din teritoriu sa participe la aceste intalniri. 

GAL Castra Traiana anunta publicarea Calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2015.

GAL Castra Traiana anunta publicarea Calendarului estimativ rectificat decembrie 2014 de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2014. Click aici pentru Calendarul estimativ modificat noiembrie 2014.

GAL Castra Traiana anunta publicarea Calendarului estimativ rectificat noiembrie 2014 de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2014. Click aici pentru Calendarul estimativ modificat noiembrie 2014.

GAL Castra Traiana anunta publicarea Calendarului estimativ rectificat septembrie 2014 de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2014.

Subcategorii