RNDR: Oportunitati de finantarePublicația “Oportunități de finanțare” face parte din seria de publicații tematice realizate de Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și include următoarele capitole:

  • Finanțare prin PNDR 2007-2013 Finanțarea rurală în Uniunea Europeană
  • Produse bancare pentru mediul rural din România Studii de caz
  • Întâlnirile Grupului de Lucru Tematic 3 - Oportunități de finanțare

Pentru mai multe informaţii consultaţi următoarea adresă URL: Publicația Tematică Nr. 8

Citeşte mai departe: RNDR: Oportunități de finanțare

Organizarea dezvoltarii in Mediul RuralSpaţiul rural este un concept deosebit de complex fapt ce a generat o mare diversitate de păreri privind definirea, sfera de cuprindere şi componentele sale.

Spaţiul rural cuprinde toate activităţile care se desfăşoară în afara urbanului şi cuprinde trei componente esenţiale: comunităţile administrative constituite din membrii relativ puţin numeroşi şi care au relaţii mutuale; dispensarea pronunţată a populaţiei şi a serviciilor colective; rolul economic deosebit al agriculturii şi silviculturii.

Problema dezvoltării şi amenajării rurale este una dintre cele mai complexe teme ale contemporaneităţii, datorită faptului că, în esenţa sa, presupune realizarea unui echilibru între cerinţa de conservare a spaţiului rural economic, ecologic şi social-cultural ale ţării, pe de o parte, şi tendinţa de modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte. În acelaşi timp, dezvoltarea şi amenajarea rurală se află la confluenţa dintre tendinţa de expansiune a urbanului, a dezvoltării agresive a industriei pe seama spaţiului rural şi cerinţa de a menţine, pe cât este posibil, ruralul la dimensiunile sale actuale.

Citeşte mai departe: RNDR: Organizarea dezvoltarii rurale

Leader - model de dezvoltare ruralaAplicarea metodologiei Leader urmăreşte ca însăşi populaţia rurală, organizată într-o formulă numită Grup de Acţiune Locală, să fie cea care în mod independent şi responsabil, să analizeze problemele cu care se confruntă teritoriul, să definească o strategie, să prioritizeze obiectivele şi să aplice propriul program de dezvoltare rurală.

Astfel, în mediul rural a apărut necesitatea de a înfrunta anumite provocări precum: mobilizarea populaţiei, păstrarea culturii şi identităţii teritoriului, conservarea şi gestionarea resurselor naturale, crearea de locuri de muncă şi a accesului pe piaţă, aplicarea de noi tehnologii pentru obţinerea de profit, garantarea incluziunii socio-profesionale a populaţiei, dobândirea de noi cunoştinţe tehnice, dobândirea de competenţe prin formare sau punerea în valoare a imaginii teritoriului.

Citeşte mai departe: RNDR: Abordarea LEADER - Model de dezvoltare rurală

Publicația Tematică Nr. 2 - Bune Practici și Inovare “Bune Practici și Inovare” este concepută ca un ghid introductiv, ușor de citit, fiind menită a disemina activitatea și rezultatele GLT 2 „Schimburi de bune practici pentru GAL-uri”, fiind adresată tuturor celor interesați de activitatea grupurilor de lucru tematice, membrilor acestora, membrilor RNDR, beneficiarilor și posibililor beneficiari ai PNDR 2007-2013.

Publicația este structurată în trei părți: o primă parte dedicată prezentării unor aspecte generale teoretice legate de bunele practici, o a doua parte dedicată unui aspect important: inovarea ca aplicare a cunoștințelor noi pentru a rezolva problemele vechi, și o a treia parte în care se prezintă prima întâlnire a GLT 2 „Schimburi de bune practici pentru GAL-uri”.

Citeşte mai departe: RNDR: Bune Practici și Inovare