La nivelul Grupului de Acțiune Locală (GAL) "Castra Traiana"desfășurăm următoarele activități: informare - comunicare, apel pentru proiecte, sprijinirea depunătorilor de proiecte, organizarea procesului de verificare și decizie asupra proiectelor depuse și, monitorizare.

a. Informare – comunicare. Modalitatea de realizare a acestor activitati este prezentata in capitolul III punctul 3.4. din Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală (GAL) "Castra Traiana".

b. Apel pentru proiecte. Apelul va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL – CASTRA TRAIANA.

Dupa aprobarea apelului de selectie de catre Consiliul director al GAL, în termen de cincisprezece zile din ziua următoare datei adoptării sale, va fi transmisa o copie a aprobarii la Ministerul Agriculturii, si de asemenea, se va asigura publicitatea apelului in teritoriu prin intermediul mass-media, fluturasi si afise la fiecare primarie care face parte din GAL – CASTRA TRAIANA.

c. Sprijinirea depunătorilor de proiecte. Pot fi depunatori de proiecte, beneficiari astfel cum sunt acestia stabiliti in capitolul Masura din acest program, persoanele fizice şi juridice de drept privat, precum si primarii si consilii locale, care îndeplinesc cerințele specifice pentru fiecare din măsurile prezentate.

De asemenea poate fi beneficiar final GAL – CASTRA TRAIANA, atunci când acțiunile sunt de interes general, cu referire la obiectivele strategice ale programului şi atunci cand exista masuri pentru care nu s-a solicitat sau primit ajutor financiar in apelul de selectie, şi există credit disponibil.

Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta conditiile de forma si continut recomandate de GAL – CASTRA TRAIANA si vor fi insotite de documentele solicitate prin apelul de selectie. Termenul maxim de depunere a proiectelor va fi de 2 luni de la deschiderea oficiala a apelului de selectie a proiectelor.

d. Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse. Comitetul de Selectie a proiectelor va verifica indeplinirea criteriilor de conformitate stipulate in apelul de selectie si prezenta tuturor documentelor solicitate.

De asemenea, personalul tehnic al GAL – CASTRA TRAIANA va realiza inspectarea locului in care urmeza sa se deruleze proiectul pentru care se solicita ajutor si va elibera solicitantului un act din care sa reiasa ca lucrarile respective nu au fost demarate inainte de semnarea contractului de finantare.

Rezultatul evaluarii se va consemna intr-un raport motivat. In baza raportului motivat elaborat de catre Comitetul de Selectie, Consiliul Director va emite, pentru fiecare masura in parte, o propunere motivata care poate fi:

  • propunerea de aprobare a solicitarii, cu indicarea valorii si a procentului de finantare;
  • propunerea motivata de respingere a finantarii datorita punctajului mic obtinut si neincadrarea in valoarea sesiunii respective de depunere deschisa de GAL – CASTRA TRAIANA.

Dupa finalizarea selectiei proiectelor in cadrul GAL – CASTRA TRAIANA, lista cu proiectele aprobate, va fi transmisa Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, impreuna cu un raport complet al sesiunii respective, in vederea semnarii contractelor cu beneficiarii finali ai finantarii.

e. Monitorizarea proiectelor. Monitorizarea proiectelor este prezentata in capitolul VII din Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală (GAL) "Castra Traiana".