Prioritatile zonei CASTRA TRAIANA au fost stabilite de catre parteneri impreuna cu ceilalti actori cheie din teritoriu. Astfel:

Obiectivul 1. Cresterea sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie;

Obiectivul 2. Cresterea valorii economice a padurilor tinând cont de rolul multifunctional si managementul durabil al padurilor din zona Castra Traiana.

Obiectivul 3. Cresterea competitivitatii sectoarelor primare agricol si silvic, prin dezvoltarea echilibrata a relatiilor dintre producatori si sectoarele de procesare si comercializare, precum si adaptarea productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele consumatorilor.

Obiectivul 4. Dezvoltarea activitatilor turistice în zona grupului de actiune locala CASTRA TRAIANA care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Obiectivul 5. Imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural în vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

Obiectivul 6. Dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Obiectivul 7. Îmbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaza în sectoarele mentionate.

Obiectivul 8. Participarea grupului de actiune locala la proiecte de cooperare.