Depunerea proiectelor la GAL. Solicitanții și personalul GAL vor utiliza Ghidul solicitantului și versiunea manualului de procedură aferent măsurii în cadrul căreia se încadrează proiectele, în vigoare la data lansării Apelului de selecție de către GAL, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro și www.madr.ro.

Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de Finanţare; se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.apdrp.ro.

În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa postului, verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul depus, iar pentru proiectele atipice în conformitate cu fișa măsurii cuprinsă în Planul de Dezvoltare Locală.

GAL poate să solicite beneficiarului, clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus.

Sursa: Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 - versiunea 02 din mai 2012 (selecție)